AD-HOC BEVEILIGINGSOPDRACHTEN

Een daadwerkelijke inbraak, ramkraak, brand of andere (ernstige) calamiteit komt altijd onverwacht. Na een dusdanige (ernstige) calamiteit - wanneer de hulpdiensten weer vertrokken zijn - zijn bedrijfspanden, terreinen en goederen in allerlei opzichten vaak kwetsbaar. Extra beveiliging is dan ook vaak nodig. Onder andere voor bijvoorbeeld het afzetten, beveiligen en bewaken van uw bedrijfspand en/of terrein. Het op afstand houden van toegestroomd publiek en pers. En het bewaken van goederen. Het is goed voor u om te weten, dat u kunt vertrouwen op de volledige inzet van het Quick Response Team van TwenAlert Beveiliging. Dit geldt ook bij bijvoorbeeld stroomuitval, wateroverlast en/of defecte alarminstallaties. Onze beveiligingsbeambtes bieden maximale ondersteuning bij incidenten en/of calamiteiten. Ook het eventueel snel opschalen van beveiliging, bij bijvoorbeeld een onverwachte (ver)storing in en/of rondom uw bedrijfspand, behoort hierin tot de mogelijkheden. Het Quick Response Team van TwenAlert Beveiliging biedt u professionele ondersteuning om eventuele ontstane risico's te beheersen en/of af te dekken. Hierdoor heeft u zelf de handen vrij voor het herstellen van de schade, en het waarborgen van de continuïteit van alle bedrijfsprocessen binnen uw organisatie.


AD-HOC BEVEILIGINGSOPDRACHT (SPOED)?

Neemt u dan direct (24/7) contact met ons op via tel. 085 - 400 43 70!