ALARMOPVOLGING (UITGEVOERD DOOR SLEUTELHOUDER)

De meest geavanceerde alarminstallatie is nutteloos wanneer er op een melding geen gerichte actie plaatsvindt. Het is u vast weleens overkomen, dat u - op voor u zeer vervelende tijdstippen - gebeld werd door de Particuliere Alarmcentrale, over bijvoorbeeld een inbraakmelding...

ARBOWETGEVING

Indien de alarmopvolging niet door een professionele beveiligingsdienst wordt uitgevoerd, stelt de Arbowetgeving dat bij een alarmmelding altijd minimaal 2 personen naar de alarmlocatie moeten gaan. Tevens dienen deze personen de beschikking te hebben over deugdelijke...

Lees verder...


OPENINGSRONDE

De mobiele surveillant van TwenAlert Beveiliging opent het bedrijfspand, op het door u vooraf opgegeven tijdstip. Alvorens de mobiele surveillant het bedrijfspand opent, zal er eerst een externe controleronde worden uitgevoerd. Vervolgens zal de mobiele surveillant het alarmsysteem...

BRAND- EN SLUITRONDE

Aan het einde van de werkdag - op het door u vooraf opgegeven tijdstip - voert de mobiele surveillant van TwenAlert Beveiliging een brand- en sluitronde uit. Tijdens de brand- en sluitronde zal er onder andere worden gelet op de volgende belangrijke zaken: het zich in het bedrijfspand...

Lees verder...


BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN

Objectbeveiliging houdt kortweg gezegd in, dat één of meerdere van onze beveiligingsmedewerkers - op vooraf afgesproken tijdstippen - bij uw bedrijfspand aanwezig is voor het algehele toezicht en de daarbij behorende veiligheid. Onze beveiligingsbeambte zal zich als...

SPECIFIEKE WENSEN/BEHOEFTEN VAN DE KLANT

TwenAlert Beveiliging is zich er terdege van bewust dat elke situatie, elke vraag, een specifieke aanpak behoeft. Vooral ook als het gaat om objectbeveiliging. Wij denken mee met onze opdrachtgevers. Op basis van opgestelde wensen en specifieke eisen, stellen wij een zo compleet...

Lees verder...


BALIE- EN RECEPTIEWERKZAAMHEDEN

Bij het betreden van uw bedrijfspand is de aanwezige medewerker bij de receptie het visitekaartje van uw onderneming. Wanneer u er voor kiest om voor deze werkzaamheden een beveiligingsbeambte van TwenAlert Beveiliging in te zetten, zal u in vele opzichten worden ontzorgt. Onze beveiligingsbeambte zal in de rol van receptionist(e) tegelijkertijd gastheer/gastvrouw, bedrijfshulpverlener en het eerste aanspreekpunt bij eventuele calamiteiten zijn. Daarnaast zal hij/zij gelijktijdig verantwoordelijk zijn voor de gehele toegangscontrole. Onze beveiligingsbeambtes waarborgen met hun aanwezigheid...

Lees verder...


WINKELSURVEILLANCE

Winkeldiefstal is helaas een veelvoorkomend feit. Dit kan voor u - als ondernemer - een behoorlijke derving van de omzet betekenen. Criminaliteit kan voorkomen worden door een combinatie van een aantal (preventieve) maatregelen. Te denken hierbij valt aan.......

COLLECTIEVE WINKELSURVEILLANCE

Uiteraard kan een winkelsurveillant ook breder worden ingezet, bijvoorbeeld in de vorm van een preventieve surveillance door het gehele winkelcentrum of afwisselend (om en om) bij collectief aangesloten winkels. Door middel van een in de winkel geïnstalleerde portofoon...

Lees verder...


AD-HOC BEVEILIGINGSOPDRACHTEN

Een daadwerkelijke inbraak, ramkraak, brand of andere (ernstige) calamiteit komt altijd onverwacht. Na een dusdanige (ernstige) calamiteit - wanneer de hulpdiensten weer vertrokken zijn - zijn bedrijfspanden, terreinen en goederen in allerlei opzichten vaak kwetsbaar. Extra beveiliging is dan ook vaak nodig. Onder andere voor bijvoorbeeld het afzetten, beveiligen en bewaken van uw bedrijfspand en/of terrein. Het op afstand houden van toegestroomd publiek en pers. En het bewaken van goederen. Het is goed voor u om te weten, dat u kunt vertrouwen op de inzet van het Quick Response Team van TwenAlert Beveiliging...

Lees verder...


INTERESSE IN ONZE DIENSTVERLENING(EN)?

Wilt u graag een vrijblijvend en deskundig beveiligingsadvies? Neemt u dan contact met ons op via tel. 085 - 400 43 70 of via ons contactformulier.