BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN

Objectbeveiliging houdt kortweg gezegd in, dat één of meerdere van onze beveiligingsbeambtes - op vooraf afgesproken tijdstippen - bij uw bedrijfspand aanwezig is voor het algehele toezicht en de daarbij behorende veiligheid. Onze beveiligingsbeambte zal zich als gastheer/gastvrouw presenteren, naar zowel medewerkers als klanten. Tijdens eventuele calamiteiten in- of rondom het bedrijfspand, mag u van onze beveiligingsbeambte verwachten, dat hij/zij een coördinerende rol speelt. Al onze beveiligingsbeambtes zijn voorzien van de juiste opleidingen/certificaten. Te denken hierbij valt onder andere aan het BHV- en/of EHBO-diploma. Daarnaast zal onze beveiligingsbeambte verantwoordelijk zijn (indien van toepassing) voor: toegangscontrole, visitatie, cameratoezicht, controlerondes en brand- en sluitrondes. Onze beveiligingsbeambte zal er verder ook op toezien dat (bedrijfs)regels en richtlijnen - door eenieder die zich in het bedrijfspand begeeft - worden nageleefd.

 

SPECIFIEKE WENSEN/BEHOEFTEN VAN DE KLANT

TwenAlert Beveiliging is zich er terdege van bewust dat elke situatie, elke vraag, een specifieke aanpak behoeft. Vooral ook als het gaat om objectbeveiliging. Wij denken mee met onze opdrachtgevers. Op basis van opgestelde wensen en specifieke eisen, stellen wij een zo compleet mogelijk en duidelijke taakomschrijving samen. Alvorens wij aan de hand van deze gegevens de juiste (ervaren) beveiligingsbeambte selecteren.


OBJECTBEVEILIGING NODIG?

Wilt u graag een vrijblijvend en deskundig beveiligingsadvies? Neemt u dan contact met ons op via tel. 085 - 400 43 70 of via ons contactformulier.