OPENINGSRONDE

De mobiele surveillant van TwenAlert Beveiliging opent het bedrijfspand, op het door u vooraf opgegeven tijdstip. Alvorens de mobiele surveillant het bedrijfspand opent, zal er eerst een externe controleronde worden uitgevoerd. Vervolgens zal de mobiele surveillant het alarmsysteem van uw bedrijfspand uitschakelen, de verlichting en/of apparatuur inschakelen en een interne controleronde uitvoeren. Uw personeel kan zodoende direct met de werkdag beginnen. In overleg kan er worden afgesproken om zorg te dragen voor een warme overdracht met de eerste aanwezige medewerker(s). Ook buiten reguliere werktijden of in weekenden openen wij op verzoek uw bedrijfspand. Bijvoorbeeld om leveranciers en overwerkers naar binnen en buiten te begeleiden. Dit voorkomt dat u sleutels en/of toegangsmiddelen aan derden moet uitlenen. Bovendien heeft u de zekerheid dat uw bedrijfspand altijd weer op de juiste wijze wordt afgesloten.

 

BRAND- EN SLUITRONDE

Aan het einde van de werkdag - op het door u vooraf opgegeven tijdstip - voert de mobiele surveillant van TwenAlert Beveiliging een brand- en sluitronde uit. Tijdens de brand- en sluitronde zal er onder andere worden gelet op de volgende belangrijke zaken: het zich in het bedrijfspand bevinden van ongewenste personen (insluiping) en/of goederen, pogingen tot inbraak en/of vandalisme, brandgevaarlijke situaties, (geblokkeerde) vluchtwegen, openstaande ramen en niet afgesloten deuren. De mobiele surveillant van TwenAlert Beveiliging draagt er tevens zorg voor dat al uw personeel het bedrijfspand op een veilige wijze heeft verlaten. Hij zorgt er tot slot voor dat het gehele bedrijfspand op de juiste wijze wordt afgesloten, op uw verzoek verlichting en/of apparatuur worden uit- of ingeschakeld en het alarmsysteem op een deskundige wijze wordt ingeschakeld.

 

EXTERNE CONTROLERONDE

Onze mobiele surveillanten staan 24/7 klaar om op elk (willekeurig) tijdstip een externe (aanpandige) controleronde uit te voeren. Dit kan plaatsvinden in de avonduren, maar ook in de nachtelijke uren. Een controleronde bij uw bedrijfspand, zorgt te allen tijde voor een preventieve werking. Tijdens de externe (aanpandige) controleronde let de mobiele surveillant op alle eventuele onregelmatigheden. Denkt u hierbij aan: pogingen tot inbraak en/of vandalisme, (ongewenste) personen op het terrein, brandgevaarlijke situaties, openstaande ramen, niet afgesloten (buiten)deuren en allerlei andere opvallende situaties in- en rondom het bedrijfspand. Bij constatering van enige onregelmatigheden op uw terrein en/of bij uw bedrijfspand, zal de mobiele surveillant hierop een gerichte actie uitvoeren om de ongewenste situatie op te lossen en eventuele (neven)schade verder te voorkomen.

 

INTERNE CONTROLERONDE

Tijdens de interne controleronde let de mobiele surveillant van TwenAlert Beveiliging ook op alle eventuele onregelmatigheden, welke zich binnen het bedrijfspand kunnen afspelen. Te denken hierbij valt onder andere aan (water)lekkages, brandgevaarlijke situaties en allerlei andere zaken welke (negatieve) invloed kunnen hebben op het gehele bedrijfsproces. Als opdrachtgever kunt u TwenAlert Beveiliging een gedetailleerde werkinstructie meegeven, zodat de mobiele surveillant volledig op de hoogte is van hetgeen waar extra aandacht voor moet zijn.

 

OPEN- EN SLUITBEGELEIDING

Wellicht heeft u een bedrijfsvoering die de aandacht van personen met slechte bedoelingen trekt. Bij bijvoorbeeld tankstations brengt het door het personeel zelfstandig openen en afsluiten - in deze huidige tijd - helaas de nodige risico's met zich mee. In dit soort gevallen is het soms raadzaam om op de momenten dat het personeel het bedrijfspand betreedt of juist verlaat één van onze mobiele surveillanten het bedrijfspand en de directe omgeving op afstand te laten observeren. De mobiele surveillant voert niet zelf de opening en/of sluiting uit, maar observeert vanuit zijn opvallende surveillancevoertuig. Bij de aanwezigheid van onze mobiele surveillant - in een opvallend surveillancevoertuig - gaat een enorme preventieve werking uit. Op deze wijze voorkomt u dat uw personeel met vervelende situaties wordt geconfronteerd. Indien nodig zal de mobiele surveillant onmiddellijk hulpinstanties inschakelen/alarmeren, en daarnaast de veiligheid van uw personeel zo goed mogelijk waarborgen.

 

COLLECTIEVE SURVEILLANCE

Op verzoek - al dan niet in samenspraak met een parkmanager - kan TwenAlert Beveiliging zorg dragen voor een collectieve surveillance dienstverlening. Te denken hierbij valt aan een (deel) van een industrieterrein, waarbij de gevestigde bedrijven deze mobiele surveillance dienstverlening collectief kunnen afnemen. De mobiele surveillant van TwenAlert Beveiliging rijdt op willekeurige tijdstippen in bijvoorbeeld de avond- en nachtelijke uren een preventieve controleronde over het gehele industrieterrein. Hierbij worden alle bedrijven van de aangesloten collectieve deelnemers nauwlettend in de gaten gehouden op eventuele onregelmatigheden en/of verstoringen.

 

BEHEER BRANDMELDINSTALLATIE (BBMI)

Een brandmeldinstallatie (BMI) kan vereist worden door de brandweer, de verzekeraar of door een pandeigenaar zelf. Het is echter de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het systeem van technisch onderhoud te voorzien. Naar schatting voert 90% van de gebruikers deze controles niet uit of niet volgens de NEN-normen (NEN 2654 norm). Gevolg hiervan zou kunnen zijn dat er onnodig slachtoffers vallen bij calamiteiten en dat verzekeraars bij brand besluiten niet of slechts gedeeltelijk uit te betalen. De bestuurder van een onderneming of instelling kan in dit geval zelfs hoofdelijk aansprakelijk zijn. Door het onderhoud aan TwenAlert Beveiliging uit te besteden, bent u verzekerd van een brandmeldinstallatie die voldoet aan de officiële regels van de verzekering en voorkomt u onveilige situaties. Onze mobiele surveillanten zijn opgeleid en uitgerust om het gebruikersonderhoud uit te voeren. De controles kunnen zowel overdag als ’s avonds worden uitgevoerd, zodat uw bedrijfsprocessen niet worden verstoord.


VRIJBLIJVENDE SECURITY QUICK SCAN?

Wilt u graag een vrijblijvende security quick scan van uw bedrijfspand? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op!